Ο συνδιασμός βαθιάς γνώσης του ξύλου σε συνδιασμό με τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες επεξεργασίας του, προκείμενου να ενισχυθούν τα χαρακτηρίστηκα του, αντιπροσωπεύει το πιο σημαντικό μας στόχο. Σημαντικό ρόλο παίζει η έρευνα και η καινοτομία, όπου το τεχνικό μας τμήμα σε συνεργασία με ειδικούς και σχεδιαστές βελτιστοποιεί τις τεχνολογίες παραγωγής και δημιουργούν πρωτότυπα και πολύ λειτουργικά προϊόντα. Τα στρατηγικά πλεονεκτήματα της Matelen ενισχύονται περισσότερο από τους μεγάλους αποθηκευτικούς της χώρους και την ικανότητα να ανταπεξέρχεται στις παραγγελίες.